Ćwiczenie 0

Zdefiniuj funkcję ile_cyfr(int liczba), której wynikiem będzie liczba cyfr danej liczby. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji ile_cyfr(123) jest 3.
 • Wynikiem funkcji ile_cyfr(17923) jest 5.

Wskazówka
Zauważ, że algorytm sumowania cyfr opiera się na wyodrębnianiu cyfr od końca i kolejno ich sumowania. W każdym kroku wyliczana jest ostatnia cyfra jako reszta dzielenia przez 10 oraz liczba jest dzielona przez 10.

#include <iostream> using namespace std; int ile_cyfr(int liczba) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji ile_cyfr(12) jest 2
return ile_cyfr(12)==2;
2
ile_cyfr(12)
Wynikiem funkcji ile_cyfr(179233334) jest 9
return ile_cyfr(179233334)==9;
9
ile_cyfr(179233334)
Wynikiem funkcji ile_cyfr(1) jest 1
return ile_cyfr(1)==1;
1
ile_cyfr(1)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 1Podział na rzędy

W spotkaniu weźmie udział określona liczba gości z różnych krajów i określona liczba gospodarzy. Zaproszeni będą siedzieć w rzędach tak, aby każdy rząd był równoliczny i w każdym siedzieli albo tylko goście, albo tylko gospodarze. Jaka jest największa możliwa liczba osób w każdym rzędzie? Zdefiniuj funkcję rzad(int goscie, int gospodarze), której parametrami są liczba gości i gospodarzy, a wynikiem jest liczebność rzędu. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji rzad(72, 90) jest 18.
 • Wynikiem funkcji rzad(24, 36) jest 12.
#include <iostream> using namespace std; int nwd(int a, int b) { //zdefiniuj funkcję int rzad(int goscie, int gospodarze) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji rzad(100, 100) jest 100
return rzad(100, 100)==100;
100
rzad(100, 100)
Wynikiem funkcji rzad(51, 65) jest 1.
return rzad(51, 65)==1;
1
rzad(51, 65)
Wynikiem funkcji rzad(32, 48) jest 16
return rzad(32, 48)==16;
16
rzad(32, 48)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 2Podział na grupy

Należy podzielić gości i gospodarzy na możliwie małe drużyny tak, by w każdej drużynie była jednakowa liczba gości i gospodarzy. Zdefiniuj funkcję ile(int goscie, int gospodarze), której parametrami są liczba gości i liczba gospodarzy, a wynikiem jest liczebność każdej drużyny. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji ile(25, 35) jest 12.
 • Wynikiem funkcji ile(49, 42) jest 13.
#include <iostream> using namespace std; int ile(int goscie, int gospodarze) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji ile(100, 100) jest 2
return ile(100, 100)==2;
2
ile(100, 100)
Wynikiem funkcji ile(51, 65) jest 116
return ile(51, 65)==116;
116
ile(51, 65)
Wynikiem funkcji ile(32, 48) jest 5
return ile(32, 48)==5;
5
ile(32, 48)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 3Spotkania zespołów

W ramach przygotowań do spotkania powstały dwa zespoły: zespół programowy i zespół przygotowujący materiały. Pierwszy spotyka się co x dni, drugi co y. Dziś spotkały się oba zespoły. Zdefiniuj funkcję kiedy(int x, int y), w której jako parametry będziesz podawać, co ile dni spotykają się zespoły, a wynikiem będzie liczba dni, jakie upłyną do następnego wspólnego spotkania obu zespołów. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji kiedy(6, 4) jest 12.
 • Wynikiem funkcji kiedy(9, 12) jest 36.
#include <iostream> using namespace std; int kiedy(int x, int y) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji kiedy(2, 5) jest 10
return kiedy(2, 5)==10;
10
kiedy(2, 5)
Wynikiem funkcji kiedy(3, 3) jest 3
return kiedy(3, 3)==3;
3
kiedy(3, 3)
Wynikiem funkcji kiedy(4, 7) jest 28
return kiedy(4, 7)==28;
28
kiedy(4, 7)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 4Sprytne zakupy

Każdy gość powinien dostać taką samą liczbę długopisów, ołówków i flamastrów. Zdefiniuj funkcję flamastry(int x, int y, int z), której parametrami są liczba długopisów w paczce (x), liczba ołówków w paczce (y) i liczba sztuk flamastrów w paczce (z), a wynikiem jest najmniejsza liczba opakowań flamastrów, jakie gospodarze powinni kupić, aby nic nie zostało. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji flamastry(6, 8, 10) jest 12.
 • Wynikiem funkcji flamastry(39, 26, 52) jest 3.
#include <iostream> using namespace std; int flamastry(int x, int y, int z) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji flamastry(5, 110, 15) jest 22
return flamastry(5, 110, 15)==22;
22
flamastry(5, 110, 15)
Wynikiem funkcji flamastry(5, 10, 15) jest 2
return flamastry(5, 10, 15)==2;
2
flamastry(5, 10, 15)
Wynikiem funkcji flamastry(7, 9, 7) jest 9
return flamastry(7, 9, 7)==9;
9
flamastry(7, 9, 7)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 1

Zdefiniuj funkcję suma_cyfr(int liczba), której wynikiem jest suma cyfr liczby. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji suma_cyfr(123) jest 6.
 • Wynikiem funkcji suma_cyfr(17923) jest 22.
#include <iostream> using namespace std; int suma_cyfr(int liczba) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji suma_cyfr(12) jest 3
return suma_cyfr(12)==3;
3
suma_cyfr(12)
Wynikiem funkcji suma_cyfr(179233334) jest 35
return suma_cyfr(179233334)==35;
35
suma_cyfr(179233334)
Wynikiem funkcji suma_cyfr(1) jest 1
return suma_cyfr(1)==1;
1
suma_cyfr(1)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 2

Zdefiniuj funkcję iledo6(string napis), której wynikiem jest liczba liczb w napisie aż do 6. Przyjmij, że 6 występuje co najmniej raz. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji iledo6("1234567") jest 5.
 • Wynikiem funkcji iledo6("1635567") jest 1.
#include <iostream> using namespace std; int iledo6(string napis) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji iledo6("6") jest 0
return iledo6("6")==0;
0
iledo6("6")
Wynikiem funkcji iledo6("111156555666") jest 5
return iledo6("111156555666")==5;
5
iledo6("111156555666")
Wynikiem funkcji iledo6("00006") jest 4
return iledo6("00006")==4;
4
iledo6("00006")
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 3

Zdefiniuj funkcję suma(string napis), której wynikiem jest suma liczb w napisie aż do napotkania 0. Przyjmij, że 0 występuje co najmniej raz. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji suma("1234067") jest 10.
 • Wynikiem funkcji suma("1204560") jest 3.
#include <iostream> using namespace std; int suma(string napis) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji suma("24165076") jest 18
return suma("24165076")==18;
18
suma("24165076")
Wynikiem funkcji suma("110116") jest 2
return suma("110116")==2;
2
suma("110116")
Wynikiem funkcji suma("0") jest 0
return suma("0")==0;
0
suma("0")
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 4

Zdefiniuj funkcję sumap(string napis), której wynikiem jest suma liczb parzystych w napisie aż do napotkania 0. Przyjmij, że 0 występuje co najmniej raz. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji sumap("1234067") jest 6.
 • Wynikiem funkcji sumap("1204560") jest 2.
#include <iostream> using namespace std; int sumap(string napis) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji sumap("24165076") jest 12
return sumap("24165076")==12;
12
sumap("24165076")
Wynikiem funkcji sumap("220116") jest 4
return sumap("220116")==4;
4
sumap("220116")
Wynikiem funkcji sumap("0") jest 0
return sumap("0")==0;
0
sumap("0")
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 5

Zdefiniuj funkcję sumanp(string napis), której wynikiem jest suma liczb nieparzystych w napisie aż do napotkania 0. Przyjmij, że 0 występuje co najmniej raz. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji sumanp("1234067") jest 4.
 • Wynikiem funkcji sumanp("1204560") jest 1.
#include <iostream> using namespace std; int sumanp(string napis) { //zdefiniuj funkcję i sprawdź jej działanie
Wynikiem funkcji sumanp("24165076") jest 6
return sumanp("24165076")==6;
6
sumanp("24165076")
Wynikiem funkcji sumanp("320116") jest 3
return sumanp("320116")==3;
3
sumanp("320116")
Wynikiem funkcji sumanp("0") jest 0
return sumanp("0")==0;
0
sumanp("0")
Rozwiąż ćwiczenie
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji