QuizAlgorytmika i programowanie w Pythonie

Twój wynik to: /8
 • Funkcja, która sprawdza, czy liczba podana jako parametr jest liczbą pierwszą, nie daje prawidłowych wyników. W czym tkwi problem?

 • Wskaż zdania prawdziwe
 • Złożoność czasowa
 • Mamy monety 10, 5, 2 i 1. Wskaż zdania nieprawdziwe.
 • Jako rozwiązanie zadania uczniowie napisali poniższą funkcję:

  Co jest wynikiem działania funkcji dla danej liczby naturalnej?

 • Sito Eratostenesa to algorytm znajdowania liczb pierwszych z przedziału od 2 do n. Na początek wykreślamy wszystkie wielokrotności liczby 2 większe od niej samej. Powtarzamy wykreślanie wielokrotności kolejnej niewykreślonej liczby, czyli 3, 5 itd. Jak długo musimy kontynuować wykreślanie, aby zostały wszystkie liczby pierwsze z przedziału od 2 do n?

  Aż liczba, której wielokrotność wykreślamy, będzie większa niż

 • Wskaż zdania prawdziwe.
 • Jaki będzie wynik funkcji dla parametru 1234567987?

Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż quiz
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji