#INFORMATYKA w praktyce

Serwis do informatyki dla szkół ponadpodstawowych.
Umożliwia skuteczną naukę programowania w językach Python i C++ oraz zawiera materiały
do ćwiczeń i zadań z podręcznika WSiP do informatyki, obejmującego zakres podstawowy.

Informatyka krok po kroku

 • Nauka programowania

  Ćwiczenia i zadania do rozwiązywania online w edytorach umożliwiających kodowanie w językach Python i C++. Od ręki dostępna funkcja sprawdzająca poprawność kodu.

 • Materiały do pobrania i pomocne linki

  Materiały do ćwiczeń i zadań z podręcznika Informatyka, tj. tabele z arkusza kalkulacyjnego, pliki graficzne, prezentacje, treści uzupełniające z odniesieniem do zasobów zewnętrznych.

 • Unikalna konstrukcja zadań

  Ćwiczenia i zadania zamieszczone w serwisie wymagają algorytmicznego rozwiązywania problemów, uczą samodzielności i systematyczności, zachęcają do kreatywności.

 • Uporządkowanie treści

  Skorelowana z podręcznikiem intuicyjna nawigacja pozwala w efektywny i szybki sposób znaleźć rozdział, lekcję, ćwiczenie lub zadanie, rozszerzyć umiejętności, nadrobić zaległości.

Ucz się informatyki z WSiP

POŁĄCZENIE TEORII Z PRAKTYKĄ

 

Podręcznik Informatyka, który w przystępny sposób wyjaśnia wszystkie poruszane zagadnienia, jest skorelowany z serwisem, który umożliwia sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce.

Zamieszczone w serwisie ćwiczenia i zadania do rozwiązywania online umożliwiają sprawdzenie znajomości języków PythonC++.
Ćwiczenia i zadania przeznaczone do rozwiązywania offline, wymagające wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, edytora grafiki lub programów prezentacyjnych, zawierają materiały do pobrania – m.in. przygotowane do opracowania tabele, szablony czy zdjęcia.

UCZYMY KODOWAĆ BEZBŁĘDNIE!

 

Nasz system weryfikuje program, który napiszesz! Po wpisaniu kodu do edytora, system w ciągu kilku sekund podaje informację zwrotną o poprawności wykonania zadania. Pozwala to na bieżąco monitorować postępy w nauce.

Wyszukiwanie błędów w stworzonym skrypcie zachęca do analizy swojej pracy, sprawdza zrozumienie tematu i pozwala uniknąć podobnych pomyłek w przyszłości. Innymi słowy – uczy kodować bezbłędnie!