Ćwiczenie dodatkowe 1

Przygotuj w edytorze grafiki wektorowej zaproszenie na wycieczkę (wzór poniżej).


Wskazówki
1. Wstaw obiekt w postaci okręgu o grubości krawędzi 40 px.
2. Zamień obiekt w ścieżkę.
3. W menu Ścieżka otwórz Edytor efektów ścieżki… i wybierz efekt Kreski (nierówne).
4. Wstaw odpowiednio tekst na ścieżkę.

Ćwiczenie dodatkowe 2

Przygotuj w edytorze grafiki wektorowej trzy logo dla dowolnej instytucji lub wybranego przedsięwzięcia wykorzystujące różne opcje edycji tekstu (przykłady poniżej).