QuizBazy danych

Twój wynik to: /10
  • Wskaż możliwe typy relacji w bazie danych.
  • Relacyjna baza danych może zawierać
  • Dane do bazy można
  • Zapytania w bazie danych stosuje się, by
  • Klucz
  • Podczas tworzenia powiązań między tabelami
  • Rekord w bazie danych to
  • Wskaż przykłady baz danych.
  • Redundancja to
  • Formularz to
Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż quiz
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji