FilmAlgorytmika i programowanie w Pythonie. Fraktale

Film stanowi wprowadzenie do programowania fraktali w Pythonie – w desktopowym edytorze Mu. Omówiono rysowanie krzywej Kocha oraz płatka Kocha.

Ćwiczenie dodatkowe 1

System Lindenmayera, zwany w skrócie L-systemem, to zestaw reguł służący do generowania graficznych struktur o budowie fraktalnej. Węgierski biolog Aristid Lindenmayer stworzył go w 1968 r. w celu modelowania za jego pomocą zachowania komórek roślin. Każdy symbol w L-systemie jest w takim modelu interpretowany jako określona sekwencja ruchów żółwia. W poniższej tabeli zawarto podstawowe polecenia, które można wykorzystać do generowania fraktali.

Rysowanie polega na podawaniu kolejnych poleceń. Pierwsza kreska jest pionowa. W przypadku kwadratu (bok = d, kąt = 90°) ruchy żółwia można zapisać następująco: F+F+F+F. Zapis pozwalający narysować trójkąt równoboczny (bok = d, kąt = 60°) to: F++F++F.

Skorzystaj z podstawowych poleceń generowania fraktali i napisz na kartce polecenia pozwalające narysować poniższe motywy.

Ćwiczenie dodatkowe 2

Skorzystaj z informacji w ćwiczeniu dodatkowym 1 i zdefiniuj na kartce symbol startowy oraz regułę rysowania krzywych Kocha.

Ćwiczenie dodatkowe 3

Skorzystaj z informacji w ćwiczeniu dodatkowym 1 i zdefiniuj na kartce symbol startowy oraz regułę rysowania płatka Kocha.

Ćwiczenie dodatkowe 4

Przyjmij poniższe założenia i wygeneruj kolejne stopnie pentadendrytu. Przedstaw je w postaci rysunków na kolejnych slajdach prezentacji.

symbol startowy: F
reguła: F: F+F-F–F+F+F
kąt: 72 stopnie

Ćwiczenie dodatkowe 5

Portal www.alife.pl poświęcony projektom z pogranicza informatyki, biologii, fizyki i sztuki zawiera również dział poświęcony L-systemom www.alife.pl/lsyst/p. Interfejs, dzięki któremu można generować fraktale z użyciem L-systemów, znajduje się pod adresem www.alife.pl/files/lsyst/d/js/lsystem.html?lang=pl. Przyjrzyj się fraktalom przedstawiającym rośliny. Poeksperymentuj, znajdź swoją roślinę i zapisz rysunek.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji