FilmProgramowanie w C++. Wprowadzenie

Film krótko wprowadza do programowania w języku C++ – omawia podstawowe operatory arytmetyczne i porównania oraz funkcje.

(chmura tagów – C++) © Gordan/Shutterstock.com

InfografikaPodstawowe konstrukcje programistyczne

Infografika przedstawia podstawowe konstrukcje programistyczne, tj. sekwencję poleceń, instrukcję warunkową oraz pętle for i while.

PrezentacjaC++ – powtórzenie

Prezentacja przypomina operatory arytmetyczne stosowane w języku C++, konstrukcję instrukcji warunkowej oraz pętli for i while.

Ćwiczenie 0

Kliknij polecenie ROZWIĄŻ ĆWICZENIE, aby wyświetlić edytor, w którym będziesz pisać swoje programy. Sprawdź, jaki jest efekt zapisanego kodu – kliknij przycisk URUCHOM PROGRAM.

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Zaczynam programować" << endl; cout << "w języku C++" << endl; return 0; }
Zaczynam programować w języku C++
Rozwiąż ćwiczenie

W większości ćwiczeń oprócz wyniku dla parametrów zadanych przez ciebie zobaczysz też dodatkowe testy, dokładniej sprawdzające uruchomiony program – jeśli w tabeli zawierającej wyniki testów wartości w kolumnach Oczekiwano i Otrzymano są jednakowe, wyświetli się wynik Pozytywny, który oznacza, że twój program został poprawnie skonstruowany. Jeśli choć jeden wynik testu będzie oznaczony jako Negatywny, musisz coś jeszcze poprawić.

Ćwiczenie 1Wypisywanie tekstu

Wypisz na ekranie trzy wybrane przez siebie hasła na temat podróżowania. Każde z nich powinno wyświetlać się w nowym wierszu.

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "pierwsze hasło" << endl; cout << "drugie hasło" << endl; cout << "trzecie hasło" << endl; return 0; }
pierwsze hasło drugie hasło trzecie hasło
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 2Podstawowe działania arytmetyczne bez zmiennych

Wyznacz kolejno: sumę, różnicę, iloczyn, iloraz, iloraz całkowity, resztę z dzielenia całkowitego. Do obliczeń wykorzystaj liczby całkowite.

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << 7 + 2 << endl; cout << 7 - 2 << endl; //wpisz kolejne działania return 0; }
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 3Kupowanie obcej waluty

Oblicz, ile musisz zapłacić w złotówkach za 126 euro, jeśli 1 euro = 4,74 zł.

#include <iostream> using namespace std; int main() { // wpisz swoje rozwiązanie return 0; }
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 4Porównanie cen wyrażonych w różnych walutach

Te same buty w Grecji kosztują 49 euro, a w Polsce 200 zł. Sprawdź, czy buty kupio­ne w Grecji są droższe niż buty kupione w Polsce, jeśli 1 euro = 4,76 zł. Zastosuj operatory arytmetyczne i porównania.

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << (49 // wpisz operator 4.76 // wpisz operator 200); return 0; }
1
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 5Średni dystans

W czasie wakacji uczniowie na obozie wędrownym przeszli w ciągu kolejnych trzech dni 12, 14 i 18 km. Zdefiniuj odpowiednie zmienne i oblicz dzienną średnią pokonywanych tras.

#include <iostream> using namespace std; int main() { //zdefiniuj zmienne //oblicz średni dystans i wypisz wynik return 0; }
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 6Przeliczanie prędkości

Samolot z Warszawy do Rzymu pokonuje dystans 1320 km. Zdefiniuj funkcję jak_szybko(float t), której parametrem jest czas przelotu samolo­tu w godzinach, a wynikiem – średnia prędkość tego samolotu. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji jak_szybko(2.5) jest 528.
 • Wynikiem funkcji jak_szybko(3) jest 440.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję float jak_szybko(float t) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji jak_szybko(2.75) jest 480.
return jak_szybko(2.75)>479.999 && jak_szybko(2.75)<480.001;
480
jak_szybko(2.75)
Wynikiem funkcji jak_szybko(3.3) jest 400
return jak_szybko(3.3)>399.999 && jak_szybko(3.3)<400.001;
400
jak_szybko(3.3)
Wynikiem funkcji jak_szybko(2) jest 660
return jak_szybko(2)==660;
660
jak_szybko(2)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 7Przeliczanie jednostek

Mila lądowa, jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich, równa jest 1,609 km. Zdefiniuj funkcję zamiana(float m), której parame­trem jest odległość w milach lądowych, a wynikiem – ta sama odległość w kilometrach. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji zamiana(10) jest 16.09.
 • Wynikiem funkcji zamiana(12) jest 19.308.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję float zamiana(float m) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji zamiana(100) jest 160.9
return zamiana(100)>160.89 && zamiana(100)<160.91;
160.9
zamiana(100)
Wynikiem funkcji zamiana(400) jest 643.6
return zamiana(400)>643.59 && zamiana(400)<643.61;
643.6
zamiana(400)
Wynikiem funkcji zamiana(898) jest 1444.88
return zamiana(898)>1444.87 && zamiana(898)<1444.89;
1444.88
zamiana(898)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 8O której godzinie pociąg dotrze do celu?

Nocny pociąg z Krakowa do Paryża wyjeżdża ze stacji o godzinie 21. Zdefiniuj funkcję godzina(int n), której parametrem jest czas przejazdu pociągu w godzinach, a wynikiem – godzina dojazdu do celu. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji godzina(14) jest 11.
 • Wynikiem funkcji godzina(20) jest 17.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję int godzina(int n) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji godzina(16) jest 13.
return godzina(16)==13;
13
godzina(16)
Wynikiem funkcji godzina(5) jest 2.
return godzina(5)==2;
2
godzina(5)
Wynikiem funkcji godzina(2) jest 23.
return godzina(2)==23;
23
godzina(2)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie 9Która godzina będzie w Nowym Jorku?

Sprawdź, jaka strefa czasowa obowiązuje w Nowym Jorku, a następnie zdefiniuj funkcję godz_nj(int g), której parametrem jest pełna godzina w Warszawie, a wynikiem – aktualna pełna godzina w Nowym Jorku. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji godz_nj(18) jest 12.
 • Wynikiem funkcji godz_nj(2) jest 20.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję int godz_nj(int g) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji godz_nj(16) jest 10
return godz_nj(16)==10;
10
godz_nj(16)
Wynikiem funkcji godz_nj(5) jest 23
return godz_nj(5)==23;
23
godz_nj(5)
Wynikiem funkcji godz_nj(21) jest 15
return godz_nj(21)==15;
15
godz_nj(21)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 1

Polecenie endl przenosi kursor do następnej linii. Zmodyfikuj program tak, aby obliczał pole kwadratu. Zdefiniuj funkcję pole_kw(int bok).

#include <iostream> using namespace std; int obw_kw(int bok) { return 4 * bok; } int main() { cout << obw_kw(25) << endl; cout << obw_kw(101) << endl; return 0; }
Wynikiem funkcji pole_kw(1) jest 1
return pole_kw(1)==1;
1
pole_kw(1)
Wynikiem funkcji pole_kw(3) jest 9
return pole_kw(3)==9;
9
pole_kw(3)
Wynikiem funkcji pole_kw(99) jest 9801
return pole_kw(99)==9801;
9801
pole_kw(99)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 2

Zdefiniuj funkcję obw_pr(int bok1, int bok2), której parametrami są dwie liczby będące długościami boków prostokąta, a wynikiem jest obwód tego prostokąta. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji obw_pr(25, 30) jest 110.
 • Wynikiem funkcji obw_pr(105, 95) jest 400.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję int obw_pr(int bok1, int bok2) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji obw_pr(1, 2) jest 6
return obw_pr(1, 2)==6;
6
obw_pr(1, 2)
Wynikiem funkcji obw_pr(11, 9) jest 40.
return obw_pr(11, 9)==40;
40
obw_pr(11, 9)
Wynikiem funkcji obw_pr(159, 200) jest 718.
return obw_pr(159, 200)==718;
718
obw_pr(159, 200)
Rozwiąż ćwiczenie

Ćwiczenie dodatkowe 3

Zdefiniuj funkcję waga(float kg), której parametrem jest waga towaru podana w kilogramach, a wynikiem –  ta sama waga podana w funtach. Załóż, że 1 kg = 2,2 funta. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji waga(2) jest 4.4.
 • Wynikiem funkcji waga(15) jest 33.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję float waga(float kg) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji waga(1) jest 2.2
return waga(1)==2.2;
2.2
waga(1)
Wynikiem funkcji waga(10) jest 22
return waga(10)==22;
22
waga(10)
Wynikiem funkcji waga(80) jest 176
return waga(80)==176;
176
waga(80)
Rozwiąż ćwiczenie

Zadanie 1Która godzina będzie w Warszawie?

Różnica czasu między Los Angeles a Warszawą wynosi dziewięć godzin – jeżeli w Los Angeles zegar wskazuje godzinę 21, to w Warszawie jest godzina 6 rano. Zdefiniuj funkcję godz_waw(int g), której parametrem jest pełna godzina w Los Angeles, a wynikiem – aktualna godzina w Warszawie. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji godz_waw (8) jest 17.
 • Wynikiem funkcji godz_waw (21) jest 6.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję int godz_waw(int g) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji godz_waw(24) jest 9
return godz_waw(24)==9;
9
godz_waw(24)
Wynikiem funkcji godz_waw(0) jest 9
return godz_waw(0)==9;
9
godz_waw(0)
Wynikiem funkcji godz_waw(12) jest 21
return godz_waw(12)==21;
21
godz_waw(12)
Rozwiąż ćwiczenie

Zadanie 2Ile to kosztuje?

Zdefiniuj funkcję cena(float f), której parametrem jest cena w dolarach funta danego pro­duktu, a wynikiem –  cena w złotówkach kilograma tego produktu. Załóż, że 1 USD = 3,83 PLN, a 1 funt = 0,45 kg. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

 • Wynikiem funkcji cena(1.35) jest 11.49.
 • Wynikiem funkcji cena(3.98) jest 33.874222222222.
#include <iostream> using namespace std; // zdefiniuj funkcję float cena(float f) { } int main() { // sprawdź działanie funkcji return 0; }
Wynikiem funkcji cena(24.66) jest 209.884
return cena(24.66)>209.883 && cena(24.66)<209.885;
209.884
cena(24.66)
Wynikiem funkcji cena(199.8) jest 1700.52
return cena(199.8)>1700.51 && cena(199.8)<1700.53;
1700.52
cena(199.8)
Wynikiem funkcji cena(678.3) jest 5773.09
return cena(678.3)>5773.08 && cena(678.3)<5773.10;
5773.09
cena(678.3)
Rozwiąż ćwiczenie

Zadanie dodatkowe 1

W języku C++ występują trzy operatory logiczne:

a) negacja – !,
b) koniunkcja – &&,
c) alternatywa – ||.

Przeanalizuj poniższy kod.

Twój wynik to: /1
 • Jakie wartości przyjmą zmienne c oraz d?

Pytania quizowePodstawy pracy w środowisku C++

Twój wynik to: /3
 • Co wypisze polecenie cout << endl;?
 • Co jest wynikiem działania 121 % 3?
 • W jaki sposób działa polecenie return?