Ćwiczenie dodatkowe 1

W tabeli przedstawiono wyniki quizu geograficznego, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych.

a) Oblicz sumę punktów uzyskanych przez każdego ucznia, a następnie uporządkuj wyniki od najlepszego do najgorszego.
b) Jaką średnią liczbę punktów uzyskali uczniowie?
c) Które zadanie okazało się najtrudniejsze? Ile wynosi średnia punktów z tego zadania?
d) Które zadanie okazało się najłatwiejsze? Ile wynosi średnia punktów z tego zadania?
e) Oblicz, o ile sekund dłużej każdy uczeń rozwiązywał quiz w porównaniu z najszybszym uczniem.

Wskazówka:

  • aby zamienić czas w formacie gg:mm:ss na liczbę godzin, należy pomnożyć dany czas przez 24, gdyż jeden dzień ma 24 godziny;
  • aby zamienić czas w formacie gg:mm:ss na liczbę minut, należy pomnożyć dany czas przez 1440, gdyż jeden dzień ma 24 * 60 = 1440 minut;
  • aby zamienić czas w formacie gg:mm:ss na liczbę sekund, należy pomnożyć dany czas przez 86 400, gdyż jeden dzień ma 24 * 60 * 60 = 86 400 sekund.

f) Przygotuj wykres przedstawiający średnie z poszczególnych zadań.
g) Przeprowadź symulację – dodaj do pytań poniższe wagi i oblicz punktację na nowo.

pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
waga 1 2 1 2 3 4 4 4 4 4

 

Ćwiczenie dodatkowe 2

W tabeli przedstawiono wyniki zawodów na dystansie 10 km, które odbyły się w 2019 roku, oraz śródczasy.

a) Każdemu zawodnikowi przypisz płeć (przyjmij zasadę, że wszystkie imiona żeńskie kończą się na literę a), a następnie wyznacz liczbę kobiet i mężczyzn.
b) Dla każdego zawodnika oblicz średnią prędkość na całym dystansie i na odcinkach: 0–2,5 km (odcinek I), 2,5–5 km (odcinek II), 5–7,5 km (odcinek III) i 7,5–10 km (odcinek IV).
c) Każdemu zawodnikowi przypisz kategorię zależną od wieku.

  • nastolatkowie – K15
  • dwudziestolatkowie – K20
  • trzydziestolatkowie – K30
  • czterdziestolatkowie – K40

d) Wyznacz liczbę zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
e) Wyznacz liczbę zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych według płci.

Zadanie dodatkowe 1

Przygotuj wykres w formie infografiki. Skorzystaj z poniższych danych i wskazówek.

1. Przygotuj wykres kolumnowy skumulowany w taki sposób, by wartości układały się w porządku malejącym lub rosnącym. Wykres powinien być odpowiednio sformatowany – bez linii siatki.
2. Przygotuj rysunek. W edytorze grafiki zastosuj tło, w arkuszu skorzystaj z czcionki z symbolami.
3. Nałóż na siebie obie warstwy – niech warstwę spodnią stanowi wykres, a wierzchnią rysunek. Zgrupuj obiekty.

Pytania quizowePodstawy pracy z arkuszem

Twój wynik to: /3
  • Wpisano formułę =B2/$B$7*100%. Jak zmienią się odwołania przy kopiowaniu (przeciąganiu) formuły w dół?
  • Która z podanych formuł sumowania bloku komórek jest poprawna?
  • Co oznacza zapis =MIN(D:D)?