FilmBazy danych. Wprowadzenie

Film stanowi wprowadzenie do baz danych – prezentuje podstawowe pojęcia związane z bazami danych.

laptop z segregatorami @ koya979/Shutterstock.com, segregatory @ DenisNata/ Shutterstock.com, młodzież @ Volha Hlinskaya/Shutterstock.com, biblioteka cyfrowa @ Jul_g/Shutterstock.com

Ćwiczenie dodatkowe 1

Przeanalizuj informacje zestawione w portalu Otwarte dane w Gdańsku (www.gdansk.pl/otwarte-dane) i wskaż pięć zbiorów danych, które zainteresowały cię i są dostępne do pobrania.

Ćwiczenie dodatkowe 2

Otwórz serwis prezentujący otwarte dane miasta Gdańsk (www.gdansk.pl/otwarte-dane). W kategorii Urząd miejski znajdziesz dane dotyczące gdańskiej sieci bezpłatnych hotspotów. W tabeli znajdują się adresy poszczególnych punktów dostępowych. Dane dla poszczególnych miesięcy prezentują wykorzystanie hotspotów w roku 2020 i latach wcześniejszych. Przyjrzyj się tym danym i zaprojektuj bazę danych złożoną z dwóch tabel, którą można przygotować na podstawie tego zbioru. Zaproponuj pięć pytań i opisz strukturę tabel.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji