Ćwiczenie 0

1. Fotele w teatrze stoją w rzędach. W pierwszym rzędzie jest 1 fotel, w drugim rzędzie są 3 fotele, w trzecim rzędzie – 5, potem 7, …

a) Przyjrzyj się uważnie kolejnym liczbom, odgadnij regułę i wprowadź w arkuszu formułę tak, aby została wygenerowana liczba foteli w stu pierwszych rzędach.

b) Skopiuj formułę i zmodyfikuj ją tak, aby wygenerować liczbę foteli w stu pierwszych rzędach przy zastosowaniu innych reguł.

  • 1, 2, 4, 5, 7, 8, …
  • 1, 4, 9, 16, 25, …
  • 5, 10, 15, 20, 25, 30, …

2. Ania i jej znajomi kolekcjonują znaczki. Przyjrzyj się uważnie kolejnym liczbom, odgadnij regułę dotyczącą znaczków i wprowadź w arkuszu formułę tak, aby po przeciągnięciu powstała wielkość kolejki dla stu pierwszych dni.

a) Kolekcjonerzy codziennie dostają nową porcję znaczków.

  • 1, 2, 5, 10, 17, …
  • 1, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 19, …

b) Kolekcjonerzy przeglądają znaczki i zostawiają tylko najcenniejsze, a więc raz znaczków przybywa, raz ich ubywa.

  • 1, -2, 3, -4, 5, -6, …

Ćwiczenie 1Symulacja zmiany liczby rozwielitek

W akwarium domowym znajduje się 100 rozwielitek. Ich liczba codziennie się podwaja, a gdy przekracza 1000 sztuk, hodowca odławia 99% populacji. Przygotuj arkusz, za pomocą którego:
a) obliczysz, ile rozwielitek będzie w akwarium po roku (365 dni);
b) obliczysz, ile razy rozwielitki zostały odłowione;
c) wyznaczysz największą i najmniejszą liczbę rozwielitek w ciągu badanego roku;
d) przygotujesz wykres przedstawiający zmianę liczby rozwielitek w poszczególnych dniach.
W symulacji przyjmij, że odławiane jest 99% populacji lub trochę więcej – tak aby liczba rozwielitek była całkowita.

Ćwiczenie 2Symulacja hodowcy królików

1 maja 2020 r. łąka o łącznej powierzchni 2 ha jest porośnięta w 10% trawą. Każdego dnia przybywa 100 m2 trawy, którą mogą żywić się króliki. Początkowo na łąkę wpuszczanych jest 500 królików, z których każdy w ciągu dnia, z wyjątkiem niedziel zjada 2 m2 trawy. W niedziele króliki nie są wpuszczane na łąkę, żywią się inaczej. Załóż, że badasz hodowlę przez miesiąc, tj. od 1 maja do 31 maja. Przygotuj arkusz, który pomoże odpowiedzieć na poniższe pytania.
a) Którego dnia po raz pierwszy nie wystarczy dla królików trawy na łące?
b) Ile najwięcej królików można wpuścić, by nie zabrakło im trawy?
c) Jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby króliki żywiły się inaczej dwa razy w tygodniu (w środy i niedziele)?

Ćwiczenie 3Symulacja dostaw paszy

Hodowca ma pod opieką 30 kóz. Koza zjada średnio 2 kg siana na dobę, co pewien czas dostaje też mieszankę suszonych roślin motylkowych. Na początku zimy w magazynie znajduje się 10 t siana i 5 t suszonych roślin motylkowych. Kozy codziennie rano karmione są sianem, a co trzeci dzień dostają po 0,5 kg mieszanki suszonych roślin motylkowych. Jeśli zapas siana nie wystarczy na następne 3 dni, to trzeba zamówić nową porcję – 5 t siana. Jeśli nie wystarczy suszonych roślin motylkowych na 7 dni, to zamawia się kolejne 3 t. Przygotuj arkusz, który pomoże odpowiedzieć na poniższe pytania.
a) Jaki będzie zapas siana i mieszanki suszonych roślin motylkowych po 100 dniach?
b) W którym dniu trzeba będzie zamówić pierwszą dostawę siana, a w którym dniu
suszonych roślin motylkowych?
c) W którym dniu będzie potrzebna pierwsza łączona dostawa?
d) Ile dostaw siana, a ile mieszanki zostanie zrealizowanych przez 100 dni?
e) Ile najwięcej kóz może być w hodowli, aby liczba dni z co najmniej jedną dostawą nie była większa od tych bez dostawy?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji